“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

NewsԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԱՁ-ՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի 
նախագահ Վարդան Հարությունյանին

Հարգելի պարոն Հարությունյան,

Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղ են դիմել անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր զբաղվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրությամբ, դրոշմանիշային վճար վճարելու պարտականության և հարակից այլ հարցերի պարզաբանման համար:
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) ուսումնասիրության արդյունքում մեր կազմակերպության մոտ նույնպես առաջացան հարցեր:
Այսպես.
- Համաձայն 15.12.2016 թվականին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11 հոդվածի, դրոշմանիշային վճար վճարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված և ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը: 
Օրենքով սահմանված է, որ անհատ ձեռնարկատերը պետք է վճարի դրոշմանիշային վճար 12.000 դրամի չափով, եկամտային հարկի վճարման ժամկետներում՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացված եկամտային հարկի հաշվարկում եկամուտներ արտացոլված լինելու հանգամանքը:
- Համաձայն Օրենքի 12 հոդվածի 4-րդ կետի, եթե նույն ֆիզիկական անձը միաժամանակ աշխատում է աշխատանքային պայմանագրով և հանդիսանում է անհատ ձեռնարկատեր, նոտար և (կամ) աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ստանում է եկամուտ, ապա այդ ֆիզիկական անձն իրավունք ունի Օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով և ժամկետներում դիմելու Հիմնադրամ՝ մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարը հետ ստանալու համար:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող անհատ ձեռնարկատերերին իրազեկելու և իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները պատշաճ կատարելու նպատակով, Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն, խնդրում եմ տալ պարզաբանում ներքոնշյալ հարցերի կապակցությամբ.

1. Արդյո՞ք դրոշմանիշային վճար վճարելու պարտավորություն ունի ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտը և ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում ներգրավված անձը/անձինք, եթե այո, ապա ի՞նչ հիմքով և ժամկետում են վճարելու դրոշմանիշային վճարը (հաշվի առնելով այն, որ ԱՁ ընտանեկան ձեռնարկատերը նպատակային սոցիալական վճար չի վճարում, բացի այդ, նրա եկամուտը առաջանում է ընտանեկան գործունեության մասով, իսկ ընտանեկան գործունեության սուբյեկտները ազատված են այդ գործունեությամբ առաջացած բոլոր պետական հարկերից):

2. Վճարման պարտավորության դեպքում, որքա՞ն է վճարելու այն ԱՁ ընտանեկան ձեռնարկատերը, որը գործում է մեկ տարուց պակաս (գրանցվել է 2017 թվականի կեսից):

3. Եթե ԱՁ ընտանեկան ձեռնարկատերը 2017 թվականում դրոշմանիշային վճար վճարում է աշխատանքային և քաղիրավական պայմանագրերից, վճարման պարտավորության դեպքում, իրավունք ունի՞ ԱՁ-ի համար այլևս վճարում չկատարել, թե պետք է սահմանված ժամկետում կատարի դրոշմանիշային վճարի պարտավորությունը, բայց և դիմի Հիմնադրամին աշխատանքային և քաղիրավական պայմանագրերով վճարված գումարը հետ պահանջելու համար:

Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, խնդրում եմ հարցմանը պատասխանել 5-օրյա ժամկետում: Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու դեպքում, խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին \11-րդ հոդված\:

Կանխավ շնորհակալություն:

Հարգանքով`
Ս.Մարտիրոսյան, 
Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի
Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղի ղեկավար

Կատարող, մասնաճյուղի իրավաբան Վ.Գասպարյան
հեռ. /+374 312/ 569 17

https://web.facebook.com/SakharovCentre/posts/1390959444382921

2018-01-31 09:05:20


Ո՞ր օրենքով է պետությունը պարտավոր հասարակական կազմակերպությանը տարածք հատկացնել կամ տարածքով ապահովել. Սախարովի կենտրոնի պատասխանը

Պետական գույքի կառավարման վարչությունը պատասխանում է Սախարովի կենտրոնին

http://hetq.am/arm/news/83371/

2017-11-09 07:26:56


ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության՝ ԵՏՄ անդամակցելուց և համապատասխան համաձայնագիր կնքելուց հետո, բազմաթիվ ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Ռուսաստանի Դաշնության ենթակա հաստատություններում, կանգնել են փաստի առջև, քանի որ 2017թ․ հունվարի 1-ից հետո նրանց աշխատանքային գործունեության ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժ չի հաշվառվում, իսկ կենսաթոշակը՝ չի վերահաշվարկվում, չնայած նրան, որ նրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ պետական բյուջե են վճարում եկամտային հարկի գումարները։ Այս սահմանափակումն ամրագրվել է ՀՀ կառավարության 05․05․2011թ․ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին հ․ 665-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 15․4 և 32-րդ կետերով:
Սախարովի կենտրոնը քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի դիմումի հիման վրա դիմել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։ Բացասական պատասխաններ ստանալուց հետո Սախարովի կենտրոնը դիմել է ՀՀ վարչապետին և մանրամասն ներկայացրել հիմնախնդիրը։ Ինչի արդյունքում, ի պատասխան ՀՀ վարչապետին ուղղված մեր գրության ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել է պատասխան, որ ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը հանձնարարվել է 01․01․2017թ․-01․06․2017թ․ ժամանակահատվածը հաշվառել քաղ․ Խ․ Կիրակոսյանի աշխատանքային ստաժում և կենսաթոշակը վերահաշվարկել դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից։

 

../files/uploaded/ՀՀ Աշխատանքի և սոց․հարցերի նախ_Խ․Կիրակոսյանի գործով.pdf

2017-10-17 11:38:32


ՆԱՄԱԿ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ-ՆԱՄԱԿԸ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, քննության առնելով Սախարովի կենտրոնի գրությունը, դիմել էր Արենի-1 քարայրի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարին, որի պատասխանն էլ տրամադրել է Կենտրոնին: Ցավոք, այն որևէ հստակություն չմտցրեց մեզ հետաքրքրող հարցում...

../files/uploaded/Letter_Tourism_Areni.PDF

2017-08-28 07:49:02


Նամակ ՀՀ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանին

Սախարովի կենտրոնի աշխատակազմի կարողությունների հզորացման դասընթաց, 07-10 հունիսի, 2017թ., Ծաղկաձոր

Եռօրյա սեմինարների շարքը ներառել է հետևյալ թեմաները.

1. Սախարովի կենտրոնի գործունեություն,

2.  Ծրագրային գործունեություն, հետագա ռազմավարություն,

3.  Թիմայինաշխատանք. կազմակերպությանառաջիկագործունեությանպլանավորում, ուսումնականբաղադրիչ, լրացուցիչդասընթացներ, ուսումնականնորմոդուլներ:

4.  Կրթական հիմնախնդիրներ, Սերոբ Խաչատրյան, ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս,

5.  ՏԻՄ հիմնախնդիրներ, Սառա Պետրոսյան, «Հետք» առցանց թերթի լրագրող,

6. Միջմշակութային հաղորդակցում, Արեգ Թադևոսյան, «Թրեյներների ազգային թիմ» ՀԿ նախագահ,

7. Տեղեկատվական հասարակություն, Շուրա Մարտիրոսյան, Սախարովի կենտրոնի Գյումրի Ինֆոտան փորձագետ

 

https://web.facebook.com/SakharovCentre/posts/1190459461099588

 

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing and indoor

2017-06-20 10:11:38


ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱՅԼԵՎ ԵՐԿՐԻ ՎԵՐՆԱԽԱՎԸ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13